Hilal Bebek

Hilal Bebek

Klinik Psikolog

Hilal bebek, lisans eğitimini psikoloji, yüksek lisans eğitimini klinik psikoloji alanında tamamlamıştır. Şu an ise aynı alanda doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Kognitif Terapilerin çeşitli alanlarında eğitimler almış olan Bebek, Metakognitif Terapi alanında uluslararası akreditaysona sahiptir. Metakognitif Derneğini meslektaşları ile Türkiye’de kurmuş olan Bebek, bu kitabın ana kaynağını Türkçe'ye kazandırmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yapmış olan Bebek’in Çemberin Dışı adlı bir kitabı bulunmaktadır. Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi'nde tamamlayan Bebek, Okan Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamladı. Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programına halen devam etmekte olup ortağı olduğu İkon Psikiyatri'de psikoterapist olarak görevini yürütmeye devam ediyor. Son yıllarda çalışmalarını Metakognitif Terapi üzerinde yoğunlaştıran Bebek, öncelikle eğitim ve süpervizyonu ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapiler ekseninde aldı. 2016 yılında Metakognitif Terapi Derneği'ni kurdu ve halen bu alandaki çeviri çalışmalarını devam ettirmekte. Okan Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde dersler veren Bebek, Sınav Kaygısı ile ilgili basılmış bir kitabı bulunuyor. Ayrıca yaklaşık bir sene boyunca Cumhuriyet Gazetesinde haftalık köşe yazıları yazan Bebek'in bir de sembolik şiirler kitabı bulunmakta. Son olarak Metakognitif Terapi kitabının çevirisini tamamlayan Bebek'in çalışması basım aşamasında.