Serhan Giray

Serhan Giray

Ticaretten Sorumlu Genel Müdür & Co-CEO | Arzum

İşletme Bölümü’nden mezun olan Serhan Giray, 2001-2016 yılları arasındaki 16 yıllık kariyer yaşamı boyunca Türk Philips Ticaret A.Ş.’de Zincir Mağazalar Satış Müdürü, Zincir Mağazalar Grup Satış Müdürü ve Türkiye Geleneksel Kanal Satış Müdürü pozisyonlarında görev yaparken, satış süreçlerinin geliştirilmesinde ve zincir mağazalar yapılanmasında görev almıştır. E-ticaret kanalının kurulmasına, birçok inovatif projenin hayata geçmesine ve satış kanalı stratejilerinin oluşturulmasına liderlik etmiştir. 2017 yılında Arzum bünyesine katılan ve daha sonra Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Serhan Giray, ticari pazarlama, saha operasyonları ve satış departmanlarının yeniden organizasyonu, satıştaki dijitalleşme süreçleri ve e-ticaret organizasyonunun kurulmasına liderlik etmiştir. 2021 yılı itibarıyla ise Arzum’un globalleşme hedefi doğrultusunda, yurt dışı satış organizasyon görevini de üstlenmiş ve 2022 yılında uluslararası e-ticaret departmanını kurmuştur. Serhan Giray, Ocak 2023 yılı itibarıyla şirketin Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü olarak atandığı eş CEO sistemi içerisinde, satış ve pazarlama faaliyetlerine liderlik etmektedir.

1:50 pm - 2:20 pm

CMO'nun Ajandası: 2024'te Bizi Neler Bekliyor?