Sinan Canan

Sinan Canan

Prof.Dr.

1972 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2004-2015 yılları arasında çes itli üniversitelerin tıp fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalıs tı. 2016 yılından beri Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Bas kanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2017 yılında İstanbul’da kurduğu eğitim ve aras tırma merkezi Açık Beyin ile nörobilim tabanlı bireysel ve kurumsal eğitim gelis tirme çalıs malarını sürdürmektedir. Sinan Canan ayrıca 2019 yılından beri Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği (SADE) yönetim kurulu bas kanlığını da yürütmektedir. Dr. Sinan Canan, AçıkBeyin Youtube Kanalı üzerinden görsel yayınlarını da sürdürmektedir. KİTAPLARI: “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler”, “Değis en Be(y)nim“, “Unutulacak Şeyler”, “Beynin Sırları”, “Dijital Dünyada İnsan Kalmak”, “Kendimi Kes fediyorum”, “İFA 1. Kitap: Beden“, “İFA 2. Kitap: İlis kiler ve Stres” “İFA 3. Kitap: Sınırları As mak” (İFA: İnsanın Fabrika Ayarları) “İnsan Odaklı Liderlik” Sinan Canan, kaos teorisi, karmas ıklık, fraktal geometri, doğadaki biçimler gibi genel bilimsel konuların yanı sıra, öğrenme, lisan, zihinsel performans, yaratıcılık, sanat, inançlar, liderlik, eğitim, ebeveynlik gibi temel konuların sinirbilimsel açıklamaları üzerine ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemektedir. Tüm anlatılarını İnsanın Fabrika Ayarları (İFA) çerçevesinde kurgulayan Dr. Canan, aynı zamanda AçıkBeyin bünyesindeki tüm eğitimleri de aynı temel üzerinde tasarlamaktadır. AçıkBeyin ve Dr. Sinan Canan’ın anlatılarının en temel amacı, modern dünyada doğru bir yas am kurmanın bilimsel ipuçlarını tüm insanlara ulastırmaktır.