Re: Focus Sahnesi
14:00-15:00

 

Generative AI ile Geleceğin Yaratıcılığı sunumunda, temel olarak Generative AI teknolojisinin ne olduğunu, çalışma mantığını ve yaratıcılıkta kullanımını konuşurken, pazarlama/reklamcılıkta potansiyelini ve getireceği yenilikleri ele alacağız. Ayrıca Generative AI teknolojisinin gelecekteki potansiyelini, GPT, Midjourney ve diğer Generative AI araçlarının kullanımını ve gelecekte yaratıcılığa sağlayacakları katkıları konuşacağız.